"TEZERA FA AZA MANOTA"

Published on 9 December 2021

Fotoam-bavaka sy toriteny nataon’i Pasteur RAMANANTSOA Tovo Fetr’Antenaina tamin’ny alahady 6 Jona 2021 nandritra ny fihibohana noho ny corona virus.