NY FIARAHANA AMIN’ANDRIAMANITRA SY NY HARENA

15:58 mins

Navoaka ny 18 Jona 2021

Toriteny natao tao amin’ny fiangonana Saint André, Rose Hill, Nosy Maurice, tamin’ny alahady 7 Martsa 2021.
« NY FIARAHANA AMIN’ANDRIAMANITRA SY NY HARENA»
1) SitrakAndriamanitra ny hananana harena
2) Asain’Andriamanitra hampitombo harena isika
3) Lavin’Andriamanitra izay manompo harena