“Ny dikan’ny nitsanganan’i Jesoa avy tamin’ny maty” (Matio 28.1-10)

30:05 mins

Navoaka ny 18 Jona 2021

Toriteny nataon’i Pasteur RAMANANTSOA Tovo Fetr’Antenaina teto amin’ny nosy Maurice nandritra ny fihibohana ho amin’ny PASKA Alahady 04 Aprily 2021.
«NY DIKAN’NY NITSANGANAN’I JESOA AVY TAMIN’NY MATY»
(MATIO 28.1-10)
1) Tanteraka ny planin’Andriamanitra
2) Resy ny fahafatesana
3) Velona sy mahery ny finoana kristiana