Jesoa nivavaka tao Getsemane

22:52min

Navoaka ny 9 Aprily 2020

Fotoam-bavaka. Toriteny Marka 14.32-42. Niady mafy ho antsika Jesoa Kristy. Naharesy ny adim-panahy sy ny fanindrian’ny nofo Izy. Omeny hery hahavita izany koa isika raha miaraka Aminy.