“JESOA KRISTY : TENA NISY SADY ANDRIAMANITRA”

17:00 mins

Navoaka ny 9 Desambra 2021

Toriteny nataon’i Pasteur RAMANANTSOA Tovo Fetr’Antenaina nandritra ny fanompoam-pivavahana nataon’ny fitandremana Aumônerie malagasy tao amin’ny Fiangonana Presbyteriana Saint André, Rose Hill, Nosy Maurice ny Alahady 08 AOgositra 2021.

« Jesoa Kristy : Tena nisy sady Andriamanitra »

1) Tena nisy teo amin’ny tantara Jesoa Kristy
2) Tena Andriamanitra Jesoa Kristy