“JESOA KRISTY LAY NAMPANANTENAINA” (Matio 21.1-11)

14: 14 mins

Navoaka ny 18 Jona 2021

Toriteny nataon’i Pasteur RAMANANTSOA Tovo Fetr’Antenaina tao amin’ny fonenany 35 Avenue SSR, Sodnac, Quatre Bornes, Nosy Maurice tamin’ny alahady 28 Martsa 2021 nandritra ny fihibohana noho ny Corona virus. Toriteny ho fankalazana ny alahadin’ny sampan-drofia.
“JESOA KRISTY LAY NAMPANANTENAINA” (Matio 21.1-11)
1) Jesoa Kristy no Mesia
2) Jesoa Kristy no tena Mpanjaka