“HATSARAO NY FIARAHANAO AMIN’NY TOMPO” (Mat 6.1-6)

16:37

Navoaka ny 18 Jona 2021

Toriteny nataon’i Pasteur RAMANANTSOA Tovo Fetr’Antenaina atao amin’ny fiangonana Saint André, Rose Hill ny alahady 28 Febroary 2021.
“HATSARAO NY FIARAHANAO AMIN’NY TOMPO” (Matio 6.1-6).
1) Ampitomboy ny fitokanana mivavaka
2) Ampitomboy ny fifadiana ny ratsy
3) Ampitomboy ny fahafoizana ho an’ny hafa