Fifandraisana @ Fanahy ny fanarahana an’i Jesoa Kristy

16:19 min

Navoaka ny 17 Desambra 2020

“FIFANDRAISANA AMIN’NY FANAHY” (1 Korintiana 12.1-3)
1) Fifandraisana amin’ny Fanahy Masina ny fanarahana an’i Jesoa Kristy
2) Koa aza miombona amin’ny fanahin’ny sampy intsony