"Fahaizana miatrika famoiza-malala" Toriteny fampianarana

Published on 9 December 2021

Vidéo fotoam-bavaka natao teto Maurice tamin’ny 13 jona 2021 nandritra ny fihibohana corona virus.