“Fahaizana miatrika famoiza-malala” Toriteny fampianarana

24:00 mins

Navoaka ny 9 Desambra 2021

Vidéo fotoam-bavaka natao teto Maurice tamin’ny 13 jona 2021 nandritra ny fihibohana corona virus.