Fotoam-bavaka sy toriteny

Tonga aminao ny fiangonana: tadiavo ny fotoam-bavaka sy toriteny amin’ny video eto ambany.

ENJEHINA NEFA TSY NAFOY

11 Aogositra 2020, 22:33min

DANIELA 6.17-25
« ENJEHINA NEFA TSY NAFOY »

Teny fanalahidy : Aumônerie malagasy

Manome tsirony ny fiainana

7 Jona 2020, 32:48min

Alahady 7 Jona 2020
Sal 133
“Ny voka-tsoa azo avy amin’ny fivavahana”

Teny fanalahidy : Aumônerie malagasy

Fotoam-bavaka sy toriteny Pentekosta

31 May 2020, 35:41 min

Jaona 3.1-8 (and-3)
“Ateraka indray”

Teny fanalahidy : Aumônerie malagasy

Toriteny "Raiso ny anjaranao". 2 Sam 23.1-7

24 May 2020, 35:13min

Teny fanalahidy : Aumônerie malagasy

Fiakarana mitondra inona ?

21 May 2020, 29:18min

Andro niakaran’ny tompo - Jaona 16.5-11

Ny dikan’ny niakaran’i jk tompo any an-danitra

Teny fanalahidy : Aumônerie malagasy

Firaisana lalim-paka amin’Andriamanitra

17 May 2020, 37:08min

Teny fanalahidy : Aumônerie malagasy