Fisaintsainana sy andininy

Mandraisa lahatsoratra hosaintsainina tsy tapaka, andinin-teny hotadidinao mba hanampiana anao hahafantatra ny Tenin’Andriamanitra, hiaina izany isan’andro. “Tandremo ny mamerina tsy an-kijanona ny (...)

Hijery ny sokajy →

Fotoam-bavaka sy toriteny

Tonga aminao ny fiangonana: tadiavo ny fotoam-bavaka sy toriteny amin’ny video eto ambany.

Hijery ny sokajy →