Lahatsoratra farany

Ny ady ara-panahy sy ny fandresena ao amin’I Jesoa

Navoaka ny 7 Aprily 2022

Miarahaba anao amin’I Anaran’I Jesoa ary maniry indrindra ny Fanahy Masina hiasa aminao eo am-pamakiana izao hafatra izao. Ndeha tantara iray no entiko aminao ry Havana: Jonatana dia lehilahy (...)

Hamaky ny lahatsoratra →

Finoana izay manasitrana!

Navoaka ny 11 Martsa 2022

Rehefa mamaky izay voasoratr’i Lioka ao amin’ny bokin’ny Asan’ny Apostoly isika dia mety hanontany tena manao hoe: Amin’ny alalan’ny inona hamonjen’i Jesoa Kristy antsika? Zava-dehibe io fanontaniana io (...)

Hamaky ny lahatsoratra →

Hira Krismasy

Navoaka ny 24 Desambra 2021

Christmas Carols by Presbyterian Church of Mauritius Mo rakont twa enn vre Zistwar Medley Alleluia dans la campagne/ Sonn tou bann laklos The first Noël Enn Lerwa finn ne Noël (c) Lauren Daigle O (...)

Hamaky ny lahatsoratra →

Mofon’aina anio

Ny lalàn’ny fahamarinanao no fidiko; Apetrako eo anatrehako ny fitsipikao. Salamo 119:30
Fa raha mandeha eo amin’ny mazava isika, tahaka Azy eo amin’ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny ran’i Jesosy Zanany no manadio antsika ho afaka amin’ny ota rehetra. 1 Jaona 1:7
Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; Mampahery anao Aho sady mamonjy anao; Eny, mitantana anao amin’ny tanana ankavanan’ny fahamarinako Aho. Isaia 41:10